Kirchenführungen

Kirchenführung Pfaffenhofen, Lambertuskirche: Waldemar Mayer, Tel. 07046- 7134
Kirchenführung Pfaffenhofen, Lambertuskirche: Waldemar Mayer, Tel. 07046- 7134
Kirchenführungen Weiler, Kirche zum Heiligen Kreuz, Gerald Röck, 07046-880323
Kirchenführungen Weiler, Kirche zum Heiligen Kreuz, Gerald Röck, 07046-880323